Läkemedelsverkets verksamhet

Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. Vår uppgift är att se till att den enskilda patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt. Myndigheten har också ansvar för läkemedels miljöeffekter.

Läkemedel

Läkemedelsverket godkänner läkemedel för försäljning. Det handlar idag alltmer om att erkänna beslut tagna i det europeiska systemet, och Läkemedelsverket är också djupt engagerat i det europeiska samarbetet.

Myndigheten utreder även ansökningar om parallellimport.

Innan läkemedel avsedda för människor kan godkännas för försäljning måste det bland annat genomgå kliniska prövningar på människor. Även för veterinärmedicinska produkter görs motsvarande studier. Läkemedelsverket ger tillstånd till företag eller kliniker att genomföra kliniska prövningar.

När läkemedlet har godkänts och finns till försäljning på apoteket, är Läkemedelsverket den kontroll- och tillsynsmyndighet som svarar för bland annat:

  • läkemedelssäkerhet i form av insamling och värdering av biverkningsrapporter, signalspaning, periodiska säkerhetsrapporter, åtgärder med anledning av säkerhetsproblem
  • utbytbarhet mellan generiska läkemedel
  • stickprovskontroll av läkemedel
  • inspektion av tillverkning, distribution och kliniska prövningar
  • information om läkemedel till hälso- och sjukvården och allmänheten
  • tillsyn av reklam och marknadsföring.

Narkotika

Läkemedelsverket ger tillstånd och har tillsyn över de företag som använder narkotika för medicinskt, vetenskapligt eller särskilt angeläget samhällsnyttigt ändamål. 

Medicintekniska produkter

Till Läkemedelsverkets uppgifter hör även tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Tillsynsansvaret innefattar:

  • kontroll av företagens hantering av produktsäkerheten
  • uppföljning av olyckor och tillbud med medicintekniska utrustningar
  • inspektioner av tillverkare
  • granskning av planerade kliniska prövningar inom området.

Kosmetika och hygienprodukter

Läkemedelsverket är även tillsynsmyndighet för kosmetika och hygienprodukter. Dessa får inte vara skadliga för hälsan eller miljön.  

 
 
   
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies