Nationell läkemedelsstrategi

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting har, tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet, tagit fram den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Syftet med strategin är att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet och innefattar ett trettiotal planerade punkter inom olika insatsområden.

 Läs mer om NLS

 Läs mer om CBL-rådet

 Läs mer om Expertgrupp NLS

Nationella läkemedelsstrategins sju insatsområden

 
 

Relaterad information

 

NLS representeras av

Socialdepartementet
Sveriges Kommuner och Landsting
Läkemedelsverket
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Inspektionen för vård och omsorg
Landsting och regioner
Läkemedelsindustriföreningen
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Läkarförbund
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Vårdförbundet

 

Kontakta oss

Madeleine Wallding
Direktör CBL
 
Skicka e-post

 

Christina Brandt
Koordinator NLS
 
Skicka e-post

 

 

Samordning av nationella läkemedelstrategin

Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) ansvar är uppföljning och samordning på insats- och målnivå i samverkan med ett stort antal aktörer inom läkemedelsområdet och att kommunicera resultaten till sjukvård, allmänhet och andra berörda.

   
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies