Apotek & handel

Ett tryggt byte på apotek - likvärdigt läkemedel till lägre pris

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte.

 Läs mer om utbytbara läkemedel
 

Köp läkemedel säkert

Illegal försäljning förekommer. Vänd dig därför till ett godkänt apotek vid köp av receptbelagt läkemedel.

 Köp läkemedel säkert

 

En ändrad apoteksmarknad

Sedan den 1 juli 2009 kan vem som helst få tillstånd att driva öppenvårdsapotek, förutsatt att man uppfyller de krav som ställs. Sedan november 2009 får även vissa receptfria läkemedel säljas utanför apotek.

  

Apoteksfrågor hos andra

Flera apoteksfrågor hanteras av andra aktörer:

Statistik och elektronisk överföring av uppgifter från apotek:
 eHälsomyndigheten

Priser på läkemedel:
 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Personuppgiftshantering:
 Datainspektionen 

Tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal:

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

 
 
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies