Rasilez (aliskiren)

Rasilez är ett nytt läkemedel mot högt blodtryck (hypertoni). Läkemedlet verkar genom att vidga blodkärlen.

Rasilez innehåller den aktiva substansen aliskiren. Läkemedlet är godkänt för behandling av högt blodtryck (hypertoni) och verkar genom att hämma effekterna av enzymet renin. Renin är viktigt för blodkärlens sammandragning. Rasilez är den första så kallade ”reninhämmaren” – en ny sorts läkemedel för behandling av högt blodtryck.

Rasilez har studerats i ett stort antal kliniska studier, där ungefär lika många kvinnor som män deltagit. Läkemedlet ger en måttlig sänkning av blodtrycket och det har inte setts några skillnader mellan män och kvinnor när det gäller effekt eller biverkningar av läkemedlet. När Rasilez jämfördes med andra läkemedel mot högt blodtryck sågs inga direkta fördelar med effekterna av Rasilez.
Rasilez har också studerats som tillägg till andra blodtryckssänkande läkemedel. Det ger då en måttlig sänkning av blodtrycket, ungefär lika stor som andra läkemedel som brukar ges som tillägg.

De biverkningar som hittills har upptäckts är relativt milda. En vanlig biverkning är diarré.

När Rasilez tas tillsammans med mat, framförallt fettrik mat, minskar läkemedlets effekt kraftigt. För att få en jämn effekt av medicineringen är det därför viktigt att läkemedlet tas tillsammans med en lätt måltid med samma innehåll och vid samma tidpunkt varje dag.

Läkemedelsverkets värdering

Rasilez är ett intressant läkemedel eftersom det är det första i sitt slag av blodtryckssänkande mediciner, så kallade ”reninhämmare”. Det tycks inte finnas några uppenbara fördelar med Rasilez jämfört med andra läkemedel mot högt blodtryck. Rasilez är inte ett förstahandsval, och effekten av mat på läkemedlets effekt komplicerar användningen.

 
 

Rasilez

Publiceringsdatum: 11 december 2007

Godkännandedatum: 22 augusti 2007

 

Relaterad information

 
Om innehållet
Läkemedelsverkets bedömning av effekt och säkerhet samt värderingen gäller vid publiceringsdatumet och uppdateras inte.
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies