Läsarenkät 2012

Information från Läkemedelsverket ges ut 6 gånger per år. Vi undersöker hur vi i framtiden ska nå förskrivare och andra intressenter med information på bästa sätt. Som ett led i detta har vi gjort en läsarenkät för att samla information om våra läsares vanor och intressen. Tack för din medverkan!

När du fyllt i enkäten och klickat på 'Skicka' knappen får du en bekräftelse på att ditt svar är registrerat.

Om du inte får bekräftelsen, utan stannar kvar i enkäten, beror det troligtvis på att någon av frågorna 1-4 ej besvarats fullständigt. Titta igenom enkäten och kontrollera dina svar. Klicka sedan återigen på 'Skicka' knappen.


* Obligatorisk uppgift
 
 
1. Vem är du?

Ålder *
Kön *Yrkesutbildning *

Sysselsättning *

2. Hur läser du Information från Läkemedelsverket?

Jag läser tidskriften relativt noggrant. *


Jag läser främst det som är direkt kopplat till mitt arbete. *


Jag läser främst rubriker och sammanfattningar. *


Jag sparar gärna tidskiften som referens. *


Jag slänger ofta tidskriften oläst. *


3. Papperstidskrift och/eller elektronisk publikation?

Det är värdefullt för mig att tidskriften Information från Läkemedelsverket finns tillgänglig på nätet. *


Jag önskar få Information från Läkemedelsverket i ett format lämpligt för läsplatta. *


Om Information från Läkemedelsverket i framtiden bara ges ut på Läkemedelsverkets webbplats skulle jag läsa den lika mycket eller mera än idag. *


Jag uppskattar att sammanfattningar och kortnyheter publiceras i pappersformat. *


Det är värdefullt för mig att läsa Information från Läkemedelsverket i pappersformat. *


4. Om tidskriften kommer ut i pappersformat – hur ofta anser du då att den bör komma ut?

Information från Läkemedelsverket ges för närvarande ut 6 gånger per år. *

5. Ge oss tips om hur vi kan göra tidskriften Information från Läkemedelsverket bättre!

6. Övriga synpunkter.

 
 
 
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies