Vaccin mot säsongsinfluensa 2013-2014

Den viktigaste åtgärden för att begränsa de medicinska konsekvenserna av influensa är årlig vaccination av de medicinska riskgrupperna. Antivirala läkemedel är ett komplement och ersätter inte vaccination.

Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av årets influensavacciner:

 • influensa A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
 • influensa A/Victoria/361/2011 (H3N2)
 • B/Massachusetts/2/2012

Stammarna A(H1N1) och A(H3N2) är samma som ingick i förra säsongens vaccin. Biverkningarna av årets influensavacciner förväntas vara ungefär detsamma som de tidigare årliga vaccinerna mot säsongsinfluensa. Detaljerad information om vaccinernas innehåll, egenskaper och användningsinformation finns i läkemedlets produktresumé och bipacksedel (se länkar till höger).

Vem bör vaccinera sig?

Följande riskgrupper rekommenderas att ta säsongsinfluensavaccin:

 • personer över 65 års ålder

 • gravida kvinnor i andra och tredje trimestern

 • personer med kroniska sjukdomar 
  - kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  - instabil diabetes mellitus
  - kraftigt nedsatt infektionsförsvar 
  - kronisk lever- eller njursvikt 
  - astma
  - extrem fetma eller neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  - flerfunktionshinder hos barn
   

För ytterligare information hänvisas till Socialstyrelsens rekommendationer för profylax och behandling av influensa.

 
 

Relaterad information

 

Produktinformation

Följande vacciner är godkända och har godkänd svensk märkning för säsongen 2013-2014:

OBS! Vilka av dessa vacciner som kommer att användas i Sverige är inte klart i nuläget. Utbudet kan dessutom variera mellan olika landsting/vårdgivare.

   
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies